Актуальні проблеми лінгводидактики


Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка є засновником електронного збірника наукових праць «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ».

Рік заснування – 2014.

Галузь науки: педагогічні науки.

Періодичність: три рази на рік.

Мови видання: українська, російська, польська, англійська.

Головний редактор: Микола Вашуленко, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора: Валентина Бадер, доктор  педагогічних наук, професор

Відповідальний секретар: Світлана Цінько, кандидат педагогічних наук, доцент

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація